Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

STRUKTURY ORGANIZACYJNE KOŁA BYTOM

 

 

Baliński Krzysztof

Wieschalka Joachim

Stawowski Marek

Kurzepa Aleksandra

Delewski Kazimierz

Greczuk Mieczysław

Bystrzykowski Mirosław

Kadłubiec Henryk

Netkowski Tomasz

Olejczyk Zbigniew


Wieschalka Magdalena

Gajdzik Stanisław

Kurzepa Andrzej

Kurzepa Marcin

Mularczyk Piotr

Kozicki Jakub

Tomasz Laksa

 

Durst Andrzej

Krajewski Edward

Mączkowski Tomasz

Kańka Jerzy

Burchard Grzegorz

Richert Andrzej

Dudkiewicz Jerzy

 

Orzech Mirosław

Klyszcz Antoni

 

Pietras Leszek

Mariuszyc Wojciech

Orzech Mirosław

Kadłubiec Henryk

Smolorz Roman


Prezes Zarządu Koła

V-ce Prezes ds.organizacyjnych

V-ce Prezes ds.gospodarczych

Sekretarz Koła

Kapitan Sportowy

Gospodarz Koła

Rzecznik Dyscyplinarny

Skarbnik Koła

Gospodarz Stanicy Koła

Komendant SSR


Przewodniczący Sądu Kol.

V-ce Przewodniczący Sądu Kol.

Sekretarz Sądu Kol.

Członek Sądu Kol.

Członek Sądu Kol.

Członek Sądu Kol.

Członek Sądu Kol.

 

Przewod.Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Rewizyjnej

 

Komisja młodzieżowa

Komisja młodzieżowa

 

Przewod. Kom. Egzaminacyjnej

Członek Kom. Egzaminacyjnej

Członek Kom. Egzaminacyjnej

Członek Kom. Egzaminacyjnej

Członek Kom. Egzaminacyjnej